<p>Patienter, der ikke er omfattet af pakkeforløb, har ret til at blive udredt inden for en måned. Men den nye udredningsret risikerer at blive værdiløs, frygter Hjerteforeningen. Den nødvendige kapacitetsopbygning i regionerne finder nemlig ikke sted  <br /></p>

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

– Udredningsretten skulle jo hjælpe de patienter, som i dag ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløbene. Men regionerne har ikke taget seriøse skridt til at fjerne den udredningspukkel, der er på hjerteområdet. Dermed vil mange patienter ikke kunne blive udredt inden 30 dage, siger Hjerteforeningens formand, overlæge dr.med. Henrik Steen Hansen.

For eksempel kan man se på venteinfo.dk, at ud af de omkring 40 steder i landet, hvor der er hjerteafdelinger, der udfører ekko-kardiografier, har hele 31 afdelinger 4 ugers ventetid eller længere. Ekko-kardiografi er en vigtig og nødvendig del af udredningen for mange hjertepatienter.

– Til møder med Danske Regioners formand har vi igennem snart to år gjort opmærksom på, at der er en kæmpe pukkel på ekko-kardiografi. Men vi kan jo se, at ventetiderne samlet set ikke bliver mindre. Har man ikke langt flere steder i landet fået mindsket ventetiderne inden 1. september, kan det tage år, før udredningsretten generelt bliver overholdt, siger Henrik Steen Hansen.

Udredningsretten
Udredningsretten er et lovforslag, der træder i kraft 1. september i år og indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen fra sommeren 2012. Loven skal sikre, at hjertepatienter, som henvises til udredning på sygehus, har en diagnose inden for en måned – hvad enten sygehuset selv løser opgaven eller henviser patienten til privathospital.

I modsætning til behandlingsgarantien kan patienterne ikke selv tage initiativ til at benytte sig af et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan levere inden for garantien.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) har igen og igen slået fast, at det er regionernes ansvar at sikre tilstrækkelig kapacitet til, at patienterne kan blive udredt inden for en måned. Det kan ske både ved at øge den offentlige kapacitet eller lave aftaler med privathospitaler eller privatpraktiserende speciallæger.