<p>I den seneste rapport fra 2012 om kvalitet i hjertesvigtbehandling i Danmark, lever Region Nordjylland ikke op til tre af de syv fastsatte kvalitetsmål i rapporten. Regionen understreger, at der er fokus på området, og at der bliver ansat speciallæger og indkøbt flere ultralydsapparater til skanning af hjertet. Hjerteforeningen glæder sig over initiativerne og ser frem til et kvalitetsløft i behandlingen af hjertesvigtpatienterne i Region Nordjylland </p> <p></p>

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Hjerteforeningen har efterfølgende været i kontakt med Region Nordjylland, og hæfter sig især ved, at regionen har iværksat initiativer, som skal forbedre behandlingen blandt hjertesvigtpatienter.

Nye initiativer er sat i gang
For at løfte hjertesvigtbehandlingen yderligere, har Region Nordjylland sat nye tiltag i gang, som skal styrke behandlingen endnu mere, siger sundhedsfaglig direktør, Jens Winther Jensen, Region Nordjylland:

– Vi ansætter ekstra speciallæge, kardiologisk overlæge og håber på at få en praktiserende speciallæge til Brovst. Vi køber også flere ultralydsapparater til skanning af hjertet og ansætter en ekstra ekko-tekniker. Alt dette gør vi for at forkorte ventelisten til skanninger. Samtidig arbejder vi med hurtigere udredninger, og vi har etableret et ekstra træningshold til rehabilitering, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.

Hjerteforening tilfreds
Hos Hjerteforeningen er der tilfredshed med, at Region Nordjylland har iværksat tiltag, som skal sikre, at regionen lever op til alle kvalitetsmål for hjertebehandling.

– Jeg er glad for de forsikringer, som sundhedsdirektør Jens Winther Jensen giver, siger overlæge Gorm Boje Jensen, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

Han er også tilfreds med, at Hjerteforeningens kritik vinder gehør.
– Foreningens formål er jo netop at puste regionerne i nakken for at varetage hjertepatienternes interesser, understreger han.