Årets opgørelse fra dødsårsagsregistret viser, at dødeligheden af hjertekarsygdom stadig er på vej nedad. Det er godt nyt, siger Hjerteforeningens direktør

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Dødeligheden af hjertekarsygdom er halveret i løbet af de sidste 15 år. Og i 2011 blev den yderligere reduceret. Otte procent færre danskere døde af hjertekarsygdom i 2011 i forhold til i 2010, viser nye tal fra dødsårsagsregistret.

I 2011 døde således 13.630 danskere af hjertekarsygdom mod 14.824 i 2010.

Hjertekarsygdom næsthyppigste dødsårsag
Hjertekarsygdom er dog stadig Danmarks næsthyppigste dødsårsag efter kræft. I 2011 skyldtes hvert fjerde dødsfald en hjertekarsygdom.

Selvom tallene stadig er store, er faldet i dødelighed af hjertekarsygdom utroligt glædeligt, mener Hjerteforeningens direktør, Inge Vestbo.

– Det viser, at vores arbejde batter. Faldet i dødelighed skyldes lige dele bedre behandling og bedre forebyggelse. Hjerteforeningen er med til at forbedre behandlingsmulighederne både via forskningsstøtte og politiske arbejde for fx implementering af hjertepakkerne. Samtidigt har Hjerteforeningen gennem de 50 år udført et forebyggelsesarbejde, der har været med til at forbedre befolkningens helbred og nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme, siger Inge Vestbo.

420.000 lever med en hjertekarsygdom
Men opgaven er ikke løst, for samtidigt med, at vi lever længere, lever flere og flere af os med hjertekarsygdom.

– 420.000 danskere lever i dag med en hjertekarsygdom og mange flere vil komme til. Dem må vi ikke glemme. Vi skal derfor fortsætte vores livsvigtige arbejde for at reducere antallet af dødsfald og indlæggelser pga. hjertekarsygdom, og for at forbedre livskvaliteten for dem, der allerede er syge, siger Inge Vestbo.